263/Cmt/07/EMi - 2007 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.12.2007 godz 10:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: poniżej 137.000 euro

Dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”