267/Cmt/07/EMi - 2007 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.12.2007 godz. 10:30

CPV: 34.11.42.00-1

Wartość zamówienia: poniżej 137.000 euro

Dostawa 2 sztuk samochodów osobowo - terenowych w policyjnej wersji "oznakowanej".

     
Polska Policja