5/Cmt/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.01.2008 godz. 09:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa kurtek ćwiczebnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.01.2008 nr 10940
 
Polska Policja