4/Cmt/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.01.2008 godz. 09:30

CPV: 19310000-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa trzewików skoczka

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.01.2008 nr 10944-2008
Polska Policja