8/BŁiI/08/RJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.02.2008 godz. 10:30

CPV: 45314300-4; 45314000-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Budowa w tunelu Metra Warszawskiego kabla optotelekomunikacyjnego typu ZW-NOTKtsd-60J w relacji: Stacja metra A19 Marymont - stacja metra A20 Słodowiec

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.01.2008 r. nr 12821-2008 
Polska Policja