2/Cmt/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.02.2008 godz. 09:30

CPV: 17220000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa kamizelek zintegrowanych typu JACKAL PJ firmy NFM

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.01.2008 nr 14802-2008
Polska Policja