3/Cmt/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.03.2008 godz. 10:30

CPV: 31641200-3

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa interaktywnych trenażerów strzeleckich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.01.2008 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S20-025805
Polska Policja