7/BŁiI/08/RJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.02.2008 godz. 10:30

CPV: 50312620-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.02.2008 r. pod poz. 26305-2008
Polska Policja