12/Ckt/08/MAK - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.02.2008 godz. 10:30

CPV: 21125692-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sukcesywna dostawa papierów ksero.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.02.2008 r. nr 33016-2008
Polska Policja