16/Cmt/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.03.2008 godz. 09:30

CPV: 29660000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa policyjnych pałek szturmowych oraz pałek wielofunkcyjnych TONFA wraz z uchwytem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.02.2008 r. nr 37752-2008
Polska Policja