11/BŁiI/08/MZ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.03.2008 godz. 09:30

CPV: 30240000-3; 30200000-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Upgrade komercyjnego oprogramowania oraz zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Centralnego Węzła Internetowego Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.02.2008 r. pod poz. 38793-2008
Polska Policja