SPOT/2.3.2/87/04/18/ BŁiI/08/HC - 2008 - Zamówienia publiczne

SPOT/2.3.2/87/04/18/ BŁiI/08/HC

Termin składania ofert: 03.04.2008 godz. 09:30

CPV: 30213300-8; 30248200-1

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Organizacja mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 2313 szt. Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.02.2008 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S39-053843
Polska Policja