22/Cmt/08/KD - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.03.2008 godz. 10:30

CPV: 17261132-2; 17214100-6; 17281130-5; 18322400-6; 18443300-9; 17261132-3; 18310000-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa identyfikatorów imiennych, ręczników frotte, skarpet antypotnych, podkoszulek czarnych z napisem „POLICJA”, kominiarek, emblematów „POLAND”, bielizny termicznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.02.2008 r. pod poz. 38983-2008
Polska Policja