19/BŁiI/08/MZ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.03.2008 godz. 09:30

CPV: 30241600-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa oprogramowania do edycji i generowania plików w formacie ANSI/NIST w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego nr NMF05.PL0069

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.03.2008 r. nr 46187-2008
Polska Policja