30/Ckt/08/UM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.03.2008 godz. 10:30

CPV: 36121000-5, 36111420-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa mebli biurowych oraz foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.03.2008 nr 46614-2008
Polska Policja