27/Cmt/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.04.2008 godz. 10:30

CPV: 19310000-2

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa trzewików skoczka, trzewików botków, półbutów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.03.2008 nr 2008-S-48-066222
Polska Policja