33/Cmt/08/EMi - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.03.2008 r. godz. 10:30

CPV: 31521320-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa latarek akumulatorowych ładowanych z nasadką przeznaczonych dla policjantów ruchu drogowego i prewencji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.03.2008r.  nr 48315-2008
Polska Policja