14/BŁiI/08/AP - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.05.2008 godz. 09:30

CPV: 30231300-0, 30233231-9

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Doposażenie Policji do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków dzielnicowych w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz doposażenie służb dyżurynych w sprzęt dostepowy do systemów informtycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.03.2008 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S49-067477
Polska Policja