32/Cmt/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.04.2008 godz. 10:30

CPV: 18115200-0, 18321000-5

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa mundurów ćwiczebnych, koszul służbowych, koszul służbowych letnich, koszul wyjściowych letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.03.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S57-076870
Polska Policja