49/Cmt/08/AS - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.04.2008 godz. 10:30

CPV: 18131100

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.03.2008 r. nr 58746-2008
Polska Policja