114/Cut/08/RJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.08.2008 godz. 10:30

CPV: 24640000-2, 21121300-0

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych na potrzeby Laboratoriów Kryminalistycznych KWP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn.03.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr2008/S 130 - 173186

Polska Policja