136/Ctr/08/RJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.07.2008 godz. 10:30

CPV: 34114200 - 1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa jednego samochodu osobowego terenowego wersji „AWGŁ/RO-UN”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.07.2008 pod poz. 158476 - 2008
 
Polska Policja