100/Cut/08/TP - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.08.2008 godz. 10:30

CPV: 30232520-5

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup i instalacja urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz ich integracja z modernizowanymi klasycznymi stanowiskami do fotografii sygnalitycznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 09.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 134 - 179440

Polska Policja