115/Cut/08/MT - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.07.2008 godz. 09:30

CPV: 32234000-2, 32351100-9, 32333100-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup camcorderów video – kamwidów miniaturowych, kamer sieciowych szybkoobrotowych, serwerów sieciowych, megapixelowych kamer sieciowych, cyfrowych rejestratorów wielokanałowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.15.07.2008  pod poz. 160502-2008
 

Polska Policja