112/Ckt/08/TP - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.08.2008 godz. 10:30

CPV: 33253220-6

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas (LC/MS/MS) – 1 zestaw


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 136 - 182019

Polska Policja