132/Cut/08/AP - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.08.2008 godz. 10:30

CPV: 50211300-0, 35351000-9, 35342000-3

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Remont i modernizacja śmigłowca Lotnictwa Policji Mi-8T nr rej. SN-41XP


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 138 -184857

Polska Policja