105/Cut/08/AS - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.09.2008 godz. 10:00

CPV: 24496500

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w ramach zamówienia scentralizowanego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 139 - 186203

Polska Policja