121/Cut/08/TP - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.08.2008 godz. 10:30

CPV: 18133300-3

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup policyjnego hełmu odłamko- i kuloodpornego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 139 - 186205

Polska Policja