117/Cut/08/JC - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.08.2008 godz. 10:30

CPV: 31641200-3

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa 5 kpl. interaktywnych trenażerów strzeleckich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn.15.07.2008  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 139- 186204

Polska Policja