128/Ckt/08/MAK - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.08.2008 godz 08:30

CPV: 18223200 - 0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Kurtki z ukrytym napisem POLICJA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.07.2008 pod poz. 166110 - 2008
 

Polska Policja