140/Cut/08/TP - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.08.2008 godz. 10:30

CPV: CPV: 29631399-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup strzelb gładkolufowych na potrzeby OPP KWP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.29.07.2008 pod poz. 172907-2008
 

Polska Policja