139/BŁiI/08/EJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.09.2008 godz. 09:30

CPV: 32428000-9; 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Uzupełnienie struktury sieci regionalnych na terenie kraju


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 30.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr2008/S 148 - 199070

Polska Policja