144/Cir/08/BB - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.08.2008 godz 10:30

CPV: 45261910-6 , 45315100-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Remont pokrycia dachowego budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.08.08 pod poz. 179242/2008
 

Polska Policja