143/Cir/08/UM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.08.2008 godz 11:30

CPV: 45261910-6, 45315100-9

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Remont pokrycia dachowego budynku Komendy Głównej Policji - Hala OT-2 przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.08.2008 pod poz. 179972-2008
 

Polska Policja