110/BŁiI/08/MK - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert:

CPV: 30213300-8, 30248200-1

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Organizacja mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 3223 sztuk mobilnych terminali noszonych (MTN) przeznaczonych do pracy w części jawnej systemów informatycznych Policji


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 31.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 150-202149

Polska Policja