149/Cut/08/MSz - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.08.2008 godz 09:30

CPV: 33260000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup mikrotwardościomierza cyfrowego oraz prasy do inkludowania ,,na gorąco” próbek materiałograficznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.08.2008 pod poz. 184200-2008
 

Polska Policja