124/BŁiI/08/KD - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.09.2008 godz. 10:30

CPV: 30233171 -0, 30217230 -4, 30231220 -5, 30217100 -4, 30233211 -3, 30231250 -4, 30232120 -1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa części zamiennych i podzespołów dla KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.08.2008 pod poz.188544 - 2008
 

Polska Policja