120/BŁiI/08/UM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.10.2008 godz. 09:30

CPV: 30192113-6, 30192113-6, 30192300-4

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Komendy Głównej Policji


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.08.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 155-209325

Polska Policja