156/BŁiI/08/MK - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.09.2008 godz. 09:30

CPV: 30213300 - 8, 30248200 -1

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Organizacja mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 3223 sztuk mobilnych terminali noszonych (MTN) przeznaczonych do pracy w części jawnej systemów informatycznych Policji.

OgłOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.08.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 158 - 213614

Polska Policja