131/Cut/08/BB - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.08.2008 godz 10:30

CPV: 33261000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup mikroskopu badawczego monozoom z analizatorem obiektu – 1 zestaw

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.18.08.2008 pod poz. 192508
 

 

Polska Policja