148/Cmt/08/EMi - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.09.2008 godz. 10:30

CPV: 29631100 -2

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kompaktowych w ilości 1.713 kpl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn.14.08.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 159 - 215220

Polska Policja