157/BŁiI/08/MK - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.08.2008 godz. 09:30

CPV: 30231100 -8, 30231100 -8, 30233000 -1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup stanowisk dostępowych, komputerów przenośnych oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.08.2008 pod poz.194433 - 2008
 

Polska Policja