162/Cut/08/EM - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.09.2008 godz. 09:30

CPV: 36912000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu „500”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.08.2008 r. pod poz. 204050 - 2008
 

Polska Policja