72/Ckt/09/MSz/FZ - 2009 - Zamówienia publiczne

72/Ckt/09/MSz/FZ

Termin składania ofert: 10.08.2009 godz. 09:30

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa 1000 szt. kurtek gabardynowych męskich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 26.06.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 122-177745

Polska Policja