71/Cut/09/KD/FZ - 2009 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.07.2009 godz. 10:30

CPV: 24952000-2, 24000000-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup materiałów techniki kryminalistycznej dla Laboratoriów Kryminalistycznych KWP, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w ramach zamówienia scentralizowanego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.07.2009 pod poz. 227970-2009

Polska Policja