83/Cut/09/AO/FZ - 2009 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.09.2009 godz. 10:30

CPV: 33696500-0, 33141000-0

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.07.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 141-206146

Polska Policja