87/Cut/09/KD/FZ - 2009 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.08.2009 godz. 10:30

CPV: 66516200-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Ubezpieczenie 16 policyjnych śmigłowców w zakresie: OC użytkownika, OC przewoźnika i NW załogi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.07.2009 pod poz. 262744-2009

Polska Policja