85/Cut/09/PZ/FZ - 2009 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.08.2009 godz. 10:30

CPV: 32333100-7, 32342450-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 12 sztuk przenośnych magnetowidów HD i 15 sztuk przenośnych rejestratorów dźwięku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.08.2009 pod poz. 277380-2009

Polska Policja