111/Ckt/09/MSz/FZ - 2009 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.10.2009 godz. 11:30

CPV: 35812200-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 500 kpl. kombinezonów AT

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.09.2009 pod poz. 328462-2009