114/Cut/09/EJ - 2009 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.11.2009 godz. 09:30

CPV: 35321100-1

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa 9 mm pistoletów samopowtarzalnych w ilości 14.996 kpl.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.09.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 190-273380